?>

Розкриття інформації

ВИПИСКА

Звіт ФК Позика 2020
Звіт ФК Позика 2019
Звіт ФК Позика 2018

На виконання положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.04.2016 № 825 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України розкриваємо інформацію, визначену частиною четвертою статті 12-1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

повне найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА»;
ідентифікаційний код: 39493634;
місцезнаходження фінансової установи:
04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера Б
Режим робочого часу фінансової установи:
робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. Обідня перерва з 13:00 до 14:00;
вихідні дні: субота та неділя;
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, які зазначені у додатку до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи №539 серія ФК видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 лютого 2015 року:
– Факторинг;
відомості про власників істотної участі
Інформація тимчасово скрита
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
Наглядова рада – не передбачено.

Відомості про гарантійні фонди компанії – не передбачено.
Виконавчий орган фінансової установи – Міньковська Анастасія Володимирівна, Директор;
Відомості про відокремлені підрозділі фінансової установи:
– Не передбачено.
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансової установі
Назва: НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
Тип ліцензії: Діюча ліцензія
Дата видачи ліцензії: 06.06.2017
розпорядження Нацкомфінпослуг від 06.06.2017 № 2308

Шаблон звернення

Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг

Відомості про структуру власності ТОВ «ФК «ПОЗИКА» згідно постанови Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30 «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг». Доступ до зазначених відомостей обмежений.

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність:

річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність;

Примірний договір про надання фінансових послуг товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА» (дата набрання чинності – «25» травня 2017 року)

Правила надання послуг з факторингу товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА» (дата набрання чинності – «25» травня 2017 року)

Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів

відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу:

  • провадження у справі про банкрутство відсутні;
  • процедура ліквідації фінансової установи не розпочиналась;

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості
З інформацією щодо врегулювання простроченої заборгованості ТОВ «ФК «ПОЗИКА» ви можете ознайомитися за посиланням:

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)
Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
Порядок повідомлення ТОВ «ФК «ПОЗИКА» про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник